Pembinaan Modul Pemantapan Sahsiah Ulul Albab bagi Pelajar Islam

Authors

  • Nur Anis Abdullah
  • Rahimah Embong
  • Azhar Yaacob

Keywords:

Ulul Albab, pendidikan bersepadu Islam modul, pemantapan sahsiah

Abstract

Pendidikan secara keseluruhannya ialah satu proses mereka bentuk kebolehan dan sikap manusia. Proses ini membolehkan seseorang individu memperoleh keyakinan dan pertumbuhan kendiri. Keupayaan mereka mengimbangi pemantapan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Kajian berasaskan penyelidikan pendidikan ini bertujuan untuk menyediakan modul bagi program yang teratur dan sistematik, latihan dan perundingan dalam memantapkan sahsiah pelajar di semua peringkat utama, kedua dan ketiga. Modul ini dibina untuk membantu pelajar Muslim dan generasi ulul albab yang cekap dan mampu berperanan sebagai perancang atau pemain global, di samping berintegriti tinggi bagi menghadapi cabaran global. Kajian ini turut membantu melengkapkan pelajar dengan kualiti kepimpinan yang berasaskan prinsip-prinsip Islam. Modul ini dibina untuk membolehkan pelajar Muslim menyeimbangkan di antara pembentukan peribadi dan pencapaian kecemerlangan akademik dan kebolehan lain. Kajian ini memilih Institut al-Qur’an Terengganu (IQT) sebagai responden memandangkan pencapaian aspek kecemerlangan akademik mereka dan dalam masa yang sama menghafal al-Qur’an. Mereka boleh dikategorikan sebagai generasi yang mempunyai ciri-ciri golongan ulul albab, iaitu Qur’anik, ensiklopedik dan ijtihadik. Dengan demikian, modul pemantapan sahsiah ulul albab perlu kepada pemahaman terhadap konsep khalifah Allah SWT, iaitu tadabbur ayat-ayat al-Qur’an dan tafakkur tanda-tanda kejadian ciptaan Allah SWT. Gabungan kedua-dua pendekatan tersebut dapat mencetuskan rasa takwa kepada Allah. Modul ini dapat melahirkan pelajar berfikiran saintifik yang sentiasa mengaitkan dengan kebesaran Allah SWT sebagai pencipta dan bukan sekadar menghafal ayat dan surah al-Qur’an sahaja, di samping menghasilkan ummah yang melaksanakan misi mereka sebagai khalifah dengan menyumbang kepada pembinaan negara dan rezeki yang global. Kajian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, yang melibatkan kaedah analisis kandungan, kaedah kontemplatif dan kajian lapangan yang menggunakan instrumen soal selidik. Hasil dapatan kajian menunjukkan perisian modul sepanjang aktiviti yang dilaksanakan mendapat impak positif daripada peserta. Justeru, modul yang dibangunkan ini boleh digunakan sebagai rujukan dan memberi sumbangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan mengemukakan satu program ko-kurikulum tambahan berasaskan konsep ulul albab untuk diguna pakai oleh para pendidik dan pelajar Muslim.

Published

2018-03-31