Prestasi Pasaran Wang Islam dan Konvensional di Malaysia: Penerokaan Lanjutan Kajian

Authors

  • Engku Mohamad Engku Abdullah
  • Abdul Karim Mhd Sarif

Keywords:

Prestasi pasaran wang, pasaran wang Islam, pasaran wang konvensional

Abstract

Momentum pertumbuhan ekonomi sedang pesat membangun juga lebih perlahan disebabkan permintaan luar negeri yang lembap, harga komoditi yang lemah dan turun naik pasaran kewangan yang berpunca daripada ketidakpastian global yang semakin ketara. Pertumbuhan ini didorong oleh pelaburan yang lebih besar dalam infrastruktur dan pelaksanaan langkah-langkah dasar monetari, fiskal dan struktur yang menyokong pertumbuhan. Kajian ini adalah bermatlamatkan untuk memahami prestasi dan faktor yang mempengaruhi pasaran wang Islam dan konvensional di Malaysia yang merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Antara objektif kajian dalam kertas kerja ini adalah mengenal pasti prestasi pasaran wang Islam dan konvensional di Malaysia dan, mengkaji faktor yang mempengaruhi prestasi pasaran wang Islam dan konvensional di Malaysia. Pada masa yang sama, sentimen perniagaan dan pengguna terjejas disebabkan oleh beberapa faktor global dan dalam negeri, termasuk keadaan pasaran kewangan yang semakin tidak menentu dan prestasi ringgit yang nyata kurang menggalakkan. Di samping itu, tidak semua hutang jangka pendek luar negeri mempunyai tuntutan ke atas rizab memandangkan peminjam mempunyai pendapatan eksport dan aset luaran yang membolehkan mereka memenuhi obligasi luaran mereka tanpa perlu membuat tuntutan ke atas rizab antarabangsa. Meskipun permintaan global lemah, kedudukan luaran Malaysia kekal kukuh, disokong oleh rizab antarabangsa yang lebih daripada mencukupi dan paras hutang luar negeri yang terurus. Secara kesimpulannya, Institusi kewangan yang kukuh dan mudah tunai dalam negeri yang lebih daripada mencukupi turut memastikan pengantaraan kewangan dapat berjalan dengan lancar. Meskipun permintaan global lemah, kedudukan luaran Malaysia kekal kukuh, disokong oleh rizab antarabangsa yang lebih daripada mencukupi serta paras hutang luar negeri yang terurus.

Published

2019-05-06