Impak Interaksi antara Tamadun Terhadap Penggalian Semula Khazanah Lama Sains dalam Tamadun Islam [Impact of Interaction Between Civilizations on Re-Digging of Old Scientific Treasures in The Islamic Civilization]

Authors

 • Roziah Sidik @ Mat Sidek Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Mohd Jailani Abdullah Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Nor Azlina Sidek Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Nurliyana Mohd Talib Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Ammalina Dalillah Mohd Isa Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Ermy Azziaty Rozali Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Azmul Fahimi Kamaruzaman Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Ezad Azraai Jamsari Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Napisah Karimah Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Farid Mat Zain Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Wan Kamal Mujani Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Interaction, Civilizations, Re-Digging of Old Scientific Treasures, Islamic Science

Abstract

Interaksi antara tamadun merupakan satu aktiviti yang lazim berlaku dalam perkembangan semua tamadun dunia. Tamadun Islam juga tidak terkecuali dalam berinteraksi dengan tamadun lain sepanjang perkembangannya. Interaksi yang berlaku memberikan impak kepada pelbagai aspek. Artikel ini menganalisis impak interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun lain terhadap aktiviti penggalian khazanah lama sains dalam tamadun Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis dokumen untuk mendapatkan maklumat berkaitan interaksi antara tamadun dan impaknya terhadap penggalian khazanah lama sains. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggalian semula khazanah lama sains dalam tamadun Islam berlaku dengan rancak susulan daripada interaksi yang berlaku antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Ia melibatkan penggalian semula khazanah lama sains daripada tamadun Yunani, tamadun Parsi dan juga tamadun India.

Interaction between civilizations is an activity which frequently occurs in the development of all world civilizations. The Islamic civilization is no exception to interacting with other civilizations throughout its development. This interaction had impacted various aspects. This article analyses the impact of interaction between the Islamic and other civilizations on the activity of re-digging old scientific treasures in the Islamic civilization. This research uses a document analysis approach to obtain data relating to interaction between civilizations and its impact on re-digging of old scientific treasures. Research findings show that re-digging of old scientific treasures in the Islamic civilization was vigorously pursued following interaction between the Islamic and other civilizations. It involved re-digging of old scientific treasures of Greek, Persian and Indian civilizations.

Published

2020-12-08