Volume 2, Issue 1, 2019

Volume 2, Issue 1, 2019 (online Publication Date: 31 March 2019)

Cover Page Bitara

Articles

التعليم العتيق الحر بسوس المغرب نظامه ومناهجه
Al-Hassan Lahbabi Muhammad, Daud Ismail & Roslan Ab Rahman
Page 1-11 | Full Article

Faktor Pengabaian Kanak-kanak di Malaysia: Suatu Tinjauan Literatur
The Factors of Child Neglect in Malaysia: Literature Review
Nurul Izzah Izzati Hashim, Wafaa Yusof & Zuliza Mohd Kusrin
Page 12-21 | Full Article

Pemerkasaan Tulisan Jawi Dahulu dan Kini
Rasyidah Ibrahim, Rahimah Embong, Firdaus Khairi Abdul Kadir & Huda Afiqah Hashim
Page 22-31 | Full Article

Industrial Revolution 4.0: Innovation and Challenges of Islamic Education Teachers in Teaching
Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain, Asma Nurul ‘Aqilah Mahpuz, Siti Nur Hadis A Rahman & Ahmad Marzuki Mohamad
Page 32-40 | Full Article

Figura Retorika al-Ijaz dan al-Itnab: Analisis Surah al-Kahf
Ahmad Kamal Embong & Md Nor Abdullah
Page 41-53 | Full Article

Pengesahan Model Kajian Menggunakan Analisis Pengesahan Faktor bagi Konstruk Pengetahuan Agama, Kaedah Penyampaian, Kecerdasan Emosi dan Peningkatan Amal Ibadah dalam Kalangan Komuniti Masjid
Muhamud Salleh, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, Zamri Chik & Hanif Md Lateh
Page 54-70 | Full Article

Peranan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 dalam memperkasakan pelaksanaan tadbir urus syariah dan institusi kewangan Islam di Malaysia
Mohd Afandi Awang Hamat & Muhammad Muhaimin Ghazali
Page 71-83 | Full Article