Volume 1, Issue 4, 2018

Volume 1, Issue 4, 2018 (online Publication Date: 31 December 2018)

Cover Page Bitara

Articles

Metodologi Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) dalam Pengislaman Sains di Malaysia
Nadia Puri & Muhamad Razak Idris
Page 1-11 | Full Article

Cabaran Pelaksanaan Hisbah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Abdul Qahhar Ibrahim, Mohd Borhanuddin Zakaria, Roslan Ab Rahman & Noorsafuan Che Noh
Page 12-19 | Full Article

مستقبل التعليم الديني التقليدي الحر بماليزيا في ظل التقدم الحضاري والتطور التكنولوجي في البلد
Al-Hassan Lahbabi Muhammad & Daud Ismail & Roslan Ab Rahman
Page 20-31 | Full Article

Probabilistic Risk Assessment in A.I Enabled SoE Attacks
Nik Zulkarnaen Khidzir, Shekh Abdullah al-Musa Ahmed & Tan Tse Guan
Page 32-39 | Full Article

Aliran Madrasah Tilawah: Kajian terhadap Tokoh-tokoh Qari Mesir melalui Bacaan Tarannum
Wan Hilmi Wan Abdullah, Hamdi Ishak, Sabri Mohamad & Ahamad Asmadi Sakat
Page 40-49 | Full Article

Keberkesanan Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ibadah Solat
Mohd Khairi Shafie
Page 50-60 | Full Article

Kandungan Vaksin (Vaccine Ingredients): Satu Analisa Menurut Perspektif Islam
Ahmad Hisham Azizan
Page 61-70 | Full Article

Relevansi Tasawuf dan Pembangunan Rohani Insan: Satu Sorotan Awal
Safiah Abd Razak, Che Zarrina Sa’ari & Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman
Page 71-84 | Full Article

Implementation of Inclusive Education Programme for Special Education Need Students with Learning Disabilities In Malaysia
Siti Rubiyani Omar & Abd Aziz Sulaiman
Page 85-95 | Full Article

Manuskrip MS 666 Karya Shaykh Daud Al-Fatani: Satu Refleksi Awal
Muhammad Akmal R. Azmi & Faudzinaim Badaruddin
Page 96-112 | Full Article