Volume 1, Issue 2, 2018

Volume 1, Issue 2, 2018 (Online Publication Date: 30 June 2018)

Cover Page Bitara

Articles

Taqwiyah al-Hadith: Satu Kajian dalam Kitab Fada’il Shahr Ramadan
Taqwiyah of al-Hadith: A Study in Kitab Fada’il Shahr Ramadan
Mohd Nor Adli Osman, Muhammad Aidil Zali, Azmir Alim, 
Muhamad Rozaimi Ramle & Roshimah Shamsudin
Page 1-14 | Full Article

Tinjauan Literatur Pengajaran Kemahiran Bertutur Bahasa Arab
Literature Review of Teaching Arabic Language Speaking Skills
Masyitoh Yaacob & Kaseh Abu Bakar

Page 15-25 | Full Article

Ilmu Bahasa Arab Menurut Perspektif Ibn Khaldun
Linguistics of Arabic Language according to Ibn Khaldun’s Perspective
Nor Asyikin Hasan Adali & Suhaila Zailani @ Ahmad

Page 26-35 | Full Article

Pendekatan Konsep Tabayyun dalam Isu Falak Kontemporari
Tabayyun Conceptual Approach in Issues of Contemporary Falaq
Roslan Umar, Syed Mohd Hafiz Syed Omar, Nor Hazmin Sabri
& Nur Athirah Ahmad Fashil @ Ahmad Fazil
Page 36-43 | Full Article

مفهوم المحبة في الله من منظور ابن عطاء الله السكندري من خلال الحكم العطائية
Understanding Allah’s Love in the Views of Ibn ‘Ata Allah al-Iskandari in his Hikam al ‘Ata’iyyah
Issam Shukri Kadib Alban & Syed Hadzrullathfi Syed Omar

Page 44-51 | Full Article

Wanita dalam Perspektif Islam
Women in Islamic Perspective
Zikriati, Rahimah Embong & Ferayanti

Page 52-58| Full Article

Pendidikan di Selangor Era Sultan Alauddin Sulaiman Shah (1887-1938): Sorotan Literatur
Education in Selangor in the Era of Sultan Alauddin Sulaiman Shah (1887-1938): Literature Highlights
Siti Kamilah Mohd Fauzi & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

Page 59-64 | Full Article

Gambaran Sikap Positif Masyarakat Melayu dan Arab Melalui Peribahasa
Illustration of the Positive Attitude of Malay and Arabic Societies through Proverbs
Noor Syafiqah Ahamadi Palah & Suhaila Zailani @ Ahmad

Page 65-76 | Full Article

Penerimaan Masyarakat Terhadap Kursus Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Bentong 2016-2017
Society’s Acceptance of Life-long Learning Courses at Bentong Community College 2016-2017
Hanif Md Lateh @ Junid, Mohd Fazli Khaisunizam Ismail & Siti Shuhaili Mohamad Moha

Page 77-88 | Full Article

Mengenal Pasti Tahap Kompetensi Revolusi Perindustrian 4.0 Staf Kolej Komuniti
Ascertaining the Industrial Revolution 4.0 Competency Level of Community College Staff
Rusliana Rusle, Nazatul Azura Masdar & Wan Azimas Wan Mahmud

Page 89-119 | Full Article