Isu-isu Agama dalam Hubungan Antara Kaum Di Malaysia 1980-2005

  • Muhamad Faisal Ashaari
  • Muhamad A’riff Khushairi
Keywords: Isu-isu Islam, orang Islam dan bukan Islam, hubungan inter-etnik, prejudis, tidak puas hati dan konflik

Abstract

Isu-isu yang berkaitan agama merupakan antara isu yang signifikan kepada hubungan etnik di Malaysia kerana agama merupakan salah satu identiti utama etnik-etnik di Malaysia. Ia merupakan isu yang mempunyai potensi untuk mencetuskan salah faham, prejudis, perasaan tidak puas hati serta konflik dalam hubungan inter-etnik (antara orang Islam dan bukan Islam) di Malaysia. Artikel ini membincangkan enam isu agama yang melibatkan hubungan Muslim dan non-Muslim di Malaysia dan respons mereka terhadap isu-isu berkenaan. Mereka menyuarakan rasa kurang berpuas hati dalam beberapa isu yang mungkin dilihat tidak adil kepada mereka. Isu-isu berkenaan ialah Islam agama yang eksklusif, kebebasan beragama, bidang kuasa mahkamah, pembinaan rumah ibadat, isu Bahasa dan negara Islam.

Published
2019-05-07