Peranan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 dalam Memperkasakan PelaksanaanTadbir Urus Syariah dan Institusi Islam di Malaysia

  • Mohd Afandi Awang Hamat
  • Muhammad Muhaimin Ghazali
Keywords: Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013, Tadbir Urus Syariah, Institusi Kewangan Islam Malaysia

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peranan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 dalam memperkasakan pelaksanaan rangka kerja tadbir urus syariah (Shariah Governance Framework) dalam institusi kewangan Islam (Islamic Financial Institution (IFI)) terpilih di Malaysia. Kajian ini dijalankan berasaskan metod kualitatif. Penyelidik memanfaatkan pelbagai dokumen untuk memahami struktur, proses dan rangka kerja tadbir urus syariah dalam institusi kewangan islam di Malaysia. Selain itu, beberapa temu bual juga dijalankan oleh penyelidik bersama beberapa anggota Jawatankuasa Syariah dan pegawai syariah yang terpilih dari Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Maybank Islamic Berhad. Penyelidik mendapati bahawa penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (APKI) 2013 menjadikan prestasi Malaysia yang cemerlang dalam industri kewangan Islam dilihat lebih menonjol kerana pengawal selia (regulator) di Bank Negara Malaysia juga terlibat dalam beberapa kes yang berkaitan dengan Jawatankuasa Syariah, bagi memastikan pematuhan yang menyeluruh dengan akta ini.

Published
2019-05-07